Παρακαλούμε όπως επιλέξτε εναν από τους ακόλουθους τρόπους επικοινωνίας με τον συγγραφέα:

Φόρμα Επικοινωνίας Σχόλια Αναγνωστών
Διαβάστε όλα τα σχόλια αναγνωστών

Νίκος Α. Παργινός
Συγγραφέας

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ευαγγέλου Ναπολέοντος 22, 49100 Κέρκυρα
Ηλεκτρονική διεύθυνση: nikos@parginos.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.parginos.gr
Προσωπικό ιστολόγιο: http://nikosparginos.blogspot.com
Facebook προφίλ: http://www.facebook.com/nikos.parginos
Twitter προφίλ: http://twitter.com/Parginos
 
Νίκος Παργινός

Δημιουργία εμβλήματος