Σκίτσα του Νίκου Παργινού έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς στις εφημερίδες της Κέρκυρας «Η Κέρκυρα Σήμερα», «ΑΝΑγνώστης», «Θιναλίων», «Ο ΠλΟΥΣ της Κέρκυρας», στην εφημερίδα «Τετράπολις» της Κέας, στην εφημερίδα «Dali News» της Πάτρας, καθώς και στο περιοδικό «EXIT στην Κέρκυρα».

Επιλέξτε μια από τις 9 διαθέσιμες κατηγορίες:

Αξιολόγηση Σκίτσων από τους Χρήστες
Κάθε χρήστης μπορεί να αξιολογεί και να βαθμολογεί τα σκίτσα που παρουσιάζονται στο site. Η βαθμολόγηση είναι από το 1-10 και μπορεί να γίνει μόνο μια φορά για κάθε άρθρο από τον χρήστη.